TLÜ BFMi 4. Digitaalse heliloomingu konkursi võitjad!

27. aprillil 2017. a. selgusid TLÜ BFMi 4. Digitaalse heliloomingu konkursi võitjad. Neid kuulutati välja nagu igal aastal TLÜ BFMi Õpetajakoolituse seminari lõpetuseks. Konkursile laekus sel aastal arvukalt teoseid (vaatamata muudetud tingimustele, et igalt autorilt kvalifitseerus vaid 2 teost) – üle 40 kahes vanuserühmas ja kolmes kategoorias: elektrooniline tantsumuusika, saundträkk/eksperimentaalmuusika ning esmakordselt ka audiovisuaalne kategooria. Kõige suurem oli konkurents taaskord vanema vanuserühma tantsumuusika kategoorias: 15 lugu 12lt autorilt. Grand Prix võitis konkursil juba mitmel korral (sh 2014 ja 2016 I koht nooremas kategoorias) edukalt osalenud andekas noor helilooja Ehar Kala.

Digikonkurss-2017-nupp-EE.jpg

2014. aastal asutatud konkurss koolinoortele on esimene ja oma suunitluses ainulaadne Eestis. Konkursi initsiaator on prof. dr. Tiina Selke ja žürii esimees Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud helilooja Priit Pajusaar. Žüriiliikmeks ja korraldajateks olid nagu eelmistelgi aastatel helidisaini ja multimeedia lektor ja muusika Avo Ulvik, muusika lektor dr. Marit Mõistlik-Tamm ning muusikateadlane ja helilooja Gerhard Lock. Žürii ja korraldajad õnnitlevad võitjaid! Teoseid saab kuulata ja vaadata uudise lõpus.

Digikonkurss-2017-Grand-Prix-Ehar-Kala-T-Selke-M-M-Tamm-cut.jpg

Pildil Grand Prix võitja Ehar Kala, keda õnnitleb Tiina Selke, taustal Marit Mõistlik-Tamm (pildi autor Gerhard Lock).

GRAND PRIX
Ehar Kala (16–19 vanuserühm) “On the verge” ja “Samurai’s last sunset” (Tartu Tamme Kool)

“On the verge” – Äärmuslik, motiveeriv, jõustav looming. (Ehar Kala)

“Samurai’s last sunset” – Surmavalt haavatud samurai jõuab ookeani kaldale. Loojangukumas meri tuletab talle meelde ta elu – lahinguid, aga ka õrna ja head, mis elus olnud. Õrn ja hea jääb lahkuva hinge jaoks peale. (Ehar Kala)

11–15 vanuserühm:
Elektrooniline tantsumuusika
I koht – Joonatan Jakobson “Water drums” (Laagri Kool)
II koht – Arthur Bergvald “Fire” (Keila Kool)
III koht – Joosep Saul “Floating higher” (Otepää Gümnaasium)

Ambient/eksperimentaalne muusika
I koht – Richard Rasmus Raam “Healthcare” (Tartu Herbert Masingu Kool)
II koht Ramses Normak “Why am I doing this” (Pirita Majandusgümnaasium)

Etteantud videoklipi helindamine
III koht Georg Sebastian Järvet “29. august 1986” (Gustav Adolfi Gümnaasium)

16–19 vanuserühm:
Elektrooniline tantsumuusika
I koht – Kain-Theodor Merilai “Fantasy” (Jõhvi Gümnaasium)
II koht – Riivo Pikson “Hiraeth” (Põltsamaa Ühisgümnaasium)
III koht – Artur Reidla “Shatter” (Tallinna Nõmme Gümnaasium)

Ambient/eksperimentaalne muusika
I koht – Karl Madis Sutter “Fisher” (Tallinna Ühisgümnaasium)
II koht – Johannes Veike “Reincarnation” (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
III koht – Kevin Marks “Unenägude peletaja” (Võru Gümnaasium)

Etteantud videoklipi helindamine
II koht – Karl Madis Sutter “Videoklipi helindamine” (Tallinna Ühisgümnaasium)

Palju õnne!

Järelkuulatavad on ainult teosed autori loal.

4. Digitaalse heliloomingu konkursi nominendid

11-15 vanuserühm:

 • Joosep Saul (Otepää Gümnaasium)
 • Arthur Bergvald (Keila Kool)
 • Joonatan Jakobson (Laagri Kool)
 • Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu Kool)
 • Ramses Normak (Pirita Majandusgümnaasium)
 • Georg Sebastian Järvet (Gustav Adolfi Gümnaasium)

16-19 vanuserühm:

 • Kevin Marks (Võru Gümnaasium)
 • Johannes Veike (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
 • Karl Madis Sutter (Tallinna Ühisgümnaasium)
 • Ehar Kala (Tartu Tamme Kool)
 • Artur Reidla (Tallinna Nõmme Gümnaasium)
 • Riivo Pikson (Põltsamaa Ühisgümnaasium)
 • Kain-Theodor Merilai (Jõhvi Gümnaasium)

Digikonkursi auhindamine toimub 27. aprillil 2017 Tallinna Ülikooli auditooriumis  T-314 (Terra maja Narva mnt 25, 10120 Tallinn)

27.04.2017: 7. Õpetajakoolituse seminar ja 4. Digikonkursi auhindamine

Tallinna Ülikooli / Tallinn University
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut /
Baltic Film, Media, Arts and Communication School
BFM-kaksiklogo-01

TTS2017-Schedule-KAVA (1 lk/page PDF, uuendatud/updated 25.04.2017)

CFMAEYTT2017: Muusika- ja kunstikasvatus: eile, täna, homme /
The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, Today, Tomorrow
8. Kraadiõppurite teaduskonverents / 8th scientific conference for BA, MA and PhD students
TTS2017: 7. Õpetajakoolituse seminar / 7th Teacher Training Seminar
MA eelkaitsmine / MA predefense
TLÜ BFMi 4. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine / TLU BFM Award ceremony of the 4th Digital Composition Contest
Koostöös TLÜ BFMi Riho Pätsi Keskusega / In collaboration with TLU Riho Päts Center
Toimub TLÜ Kultuurikvartali sündmuste raames / Takes place in the framework of TLÜ Cultural Quartal events

Konkursi nominendid / nominents of the contest (19.04.2017)

N / Thu 27.04.2017
Terra maja auditoorium / Terra building auditorium T-314

TLÜ BFMi järjekorras 7. Õpetajakoolituse seminar (mille kaudu ühtlasi jätkub ka varasemate kraadiõppurite teaduskonverentside traditsioon) vaatleb muusikaõpetaja õppekava magistrantide uurimuste kaudu üldsuse ja muusikaõpetajate arusaamu muusikaõpetaja põhiülesannetest koolis ja sellest, kuidas need on viimastel aastatel muutunud; õpilasi, kes tegelevad digiloominguga ja millist abi ootavad nad muusikaõpetajalt/õpetuselt; õpilaste ootusi muusikatunni tegevustele ja sisule, noorte muusikaeelistusi; rühmaõpe ning puhkpilliorkestrite ettevalmistust laulupeole jms. Lisaks sellele tutvustavad väliskülalised prof. dr. Dora Psaltopoulou ja dotsent ja pianist dr. Nikolaos Zafranas Aristotelese ülikoolist Thessalonikist muusikateraapia mõju muusikaõppingutele ning väikelapse klaveriõppingutega seotud olulisi aspekte.

Õpetajakoolituse seminari lõpetuseks toimub TLÜ BFMi 4. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine, töid laekus ka sel aastal arvukalt – üle 40 kahes vanuserühmas ja kolmes kategoorias: elektrooniline tantsumuusika, saundträkk/eksperimentaalmuusika ning esmakordselt ka audiovisuaalne kategooria. 2014. aastal asutatud konkurss koolinoortele on esimene ja oma suunitluses ainulaadne Eestis. Konkursi initsiaator on prof. dr. Tiina Selke ja žürii esimees tunnustatud helilooja Priit Pajusaar.

At the TLU BFM 7th Teacher Training Seminar (TTS2017, continuing the CFMAEYTT The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, Today, Tomorrow graduate students conference tradition) the music teacher masters students introduce their researches on a variety of educational and other topics (in Estonian). Special guests are Prof. Dr. Dora Psaltopoulou and Assoc. Prof. Nikolaos Zafranas from Aristotle University Thessaloniki (Greece) who present music therapy and early childhood piano education views (in English).

At the end of TTS2017 the award ceremony of the TLU BFM 4th Digital Composition Contest takes place. The contest stays to be popular – more than 40 pieces where applied – and it is the first (since 2014) and only in Estonia in its specialization on school children’s digital electronic dance music, soundtrack/experimental music and, first time, audiovisual category. The initiator is Prof. Dr. Tiina Selke, the head of jury the internationally known Estonian composer Priit Pajusaar.

Kava / Schedule

10.00–10.20 Sten Loov – Valikainete süsteemi arendamine Eesti üldhariduskoolides: orkestriklasside lisamise võimalikkus õppeprogrammi (juh. R. Talmar)
10.20–10.40 Anu Raud – 5.–6. klasside õpilaste muusikatunni tegevuste eelistused (juh. T. Selke)
10.40–11.00 Arlo Orlovski – Erinevate muusikastiilide mõju noortele (juh. Avo Ulvik)
11.00–11.20 Eve Olgo – Muusikaõpetaja Silvia Tort´i osa Eesti koolieeses muusikakasvatuses (juh. P. Saar)
11.20–11.40 Mariann Nurk – Digitaalse heliloominguga tegeleva noore profiil (juh. T. Selke)
11.40–12.00 Meryt Pastak – Muusikaõpetaja ülesanded üldsuse ja muusikaõpetajate endi hinnangutes (jätkuuurimus) (juh. T. Selke)
12.00–12.20 Timo Dreimann – Rühmaõppe rakendamise võimalused plokkflöödi õpetuses Pärnu üldhariduskoolide näitel (juh. G. Lock)

Vaheaeg / intermission (25 min)

12.45–13.30
Prof. Dora Psaltopoulou (Aristotle University Thessaloniki, Greece)
Fundamental training in Music Therapy encourages significant changes in music students

13.40–14.00 Margarita Kulagina – Laulu õpetamise meetodid ja tehnikad vene õppekeelega koolis (juh. V. Kiik-Salupere)
14.00–14.20 Katrin Geraštšenko – Toetavad muusikalised tegevused autismispektriga lastega ja analüüs Sounds of Intent programmi alusel (juh. M. Mõistlik-Tamm)
14.20–14.40 Olga Getman – Puhkpilliorkestrite ettevalmistused 2017. aasta laulupeoks (juh. G. Lock)

14.45–15.30
Assoc. Prof. Nikolaos Zafranas (Aristotle University Thessaloniki, Greece)
Important Issues in Early Childhood Piano Teaching

Vaheaeg / intermission (30 min)
Eelkaitsmise tulemuste teatamine magistrantidele / Anouncement of predefense results to the master students
Digitaalse heliloomingu konkursi võitjate kogunemine: uksed avatakse kell 15.45 / Gathering of the awarded Digital Composition Contest students: the door is opening 15.45

16.00–17.00 TLÜ BFMi 4. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine / TLU BFM Award ceremony of the 4th Digital Composition Contest

Konkursi nominendid / nominents of the contest (19.04.2017)

Konkursi toetajad / contest sponsors:
TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM)
Standford Music
Stanford-Music-logo

Realkeskus Realkeskus

Facebooki sündmus / event

Kava koostanud / Schedule compiled: Gerhard Lock, Tiina Selke, Marit Mõistlik-Tamm

kuldhelid-sv-katkend-4

4. Digitaalse heliloomingu konkurss 2017

bfm-kaksiklogo-01

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut kuulutab välja: 4. Digitaalse heliloomingu konkurss 2017

https://tludigikonkurss.wordpress.com

Esimest korda audiovisuaalne kategooria!

video-katkend

Tingimused

Kategooriad:

A – elektrooniline tantsumuusika
B – ambient/eksperimentaalne muusika (muusikalised ja rütmilised efektid, helitekstuurid)
C – etteantud videoklipi helindamine – muusika ja heliefektid

Vanusegrupid:

Koolinoored 11–15 ja 16–19

Helitööde maksimaalne pikkus on 3 minutit

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 10.04.2017

Muusika peab olema loodud arvuti abil kasutades sämpleid, rütmilisi ja muusikalisi luupe, virtuaalseid instrumente ja heliefekte. Autor võib kasutada kolmandate isikute poolt eelsalvestatud materjali, kuid teose meloodia (vokaal) või teema (instrumentaal) peab olema originaallooming. Autoriõigustest kinnipidamise eest vastutab konkursitöö esitaja.

Iga autor saab osaleda kahes kategoorias:
A – elektrooniline tantsumuusika või B – ambient /eksperimentaalne muusika ja
C – videoklipi helindamine.

Helindatud video peab olema esitatud formaadis mida saab vaadata ja kuulata VLC meediapleieriga.

Videoklippi saab vaadata ja alla laadida netiaadressilt:
https://tinyurl.com/BFM-Digikonkurss-video
Videoklipi kunstnik: Martin Mikson, juhendaja: Riho Unt, monteerija: Mikk Rand
1986, valminud koostöös EKA stsenograafia kateedri ja Nukufilm OÜ vahel.
Konkursile registreerimine toimub veebipõhiselt.
https://tinyurl.com/BFM-Digikonkurss-2017

Konkursile esitatav teos palume teha lingi kaudu allalaaditavaks ja lisada see link registreerimisvormi selleks ette nähtud lahtrisse. Faili nimetus koostada järgmiselt: autori perekonnanimi_kategooria (A, B või C)_loo pealkiri (näidis: Kask_A_Tantsi-tantsi-keeruta). Nõuetele mittevastava failinimega konkursitööd on žüriil õigus tagasi lükata.

Žürii:
helilooja Priit Pajusaar (žürii esimees)
dr. Tiina Selke (muusikaõpetuse metoodika professor, konkursi initsiaator)
dr. Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor)
Gerhard Lock (muusikateaduse lektor, helilooja)
Avo Ulvik (helidisaini ja multimeedia lektor, muusik)

Žürii otsus on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.

Auhinnaliste kohtade autorite (või nende esindajatega) sõlmitakse leping, mis reguleerib auhinnatud teose esitamisõiguste ja reklaamiga seotud asjaolusid.

Auhindamine: 27.04.2017 TLÜ BFMi rahvusvahelisel Õpetajakoolituse seminaril

Konkursi sponsor:

Stanford-Music-logo.jpg

Facebooki sündmus

kuldhelid-sv-katkend-4

TREFFPUNKT 2016 Sinilind – pildid

Esmane valik, mis kajastab peamiselt publikut ja enamiku reaalajas esitatud teoseid (teised teosed esitati salvestuste näol ruumiheli printsiibil). Pildid on esitatud kontserdi plokkide järjekorras, eraldatud on pildid publikust. Piltide autor on (kui ei ole teisiti näidatud) Gerhard Lock.

Publik 3. Digitaalse heliloomingu konkursi teoste kõlamise ajal (ekraanil taustaks Gert Rannametsa teose video (liikumises), autoriks Gwi_Lo, kasutatud autori loal).

This slideshow requires JavaScript.

Publik H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli õpilaste ümarlaua ajal.

This slideshow requires JavaScript.

Publik lühifilmide ümarlaua ajal.

This slideshow requires JavaScript.

TLÜ BFMi BA tudengid ümarlauas – Karolin Kõrre, Maria Griffel, Inge Jegorenkov.

DSCN7623.JPG

TLÜ BFMi BA tudengite teosed – Inge Jegorenkovi „Kuldvärav“ (2016 esiettekanne): BA kaastudeng viiul Liis-Marii Vendt, digiklaveril Inge Jegorenkov.

DSCN7637.JPG

TLÜ BFMi tudengite teosed – Karolin Kõrre ÜRGHUIK (2016 esiettekanne) – viiulil Gerhard Lock, vokaal Karolin Kõrre (klaveril Ariel Marksalu, kes pildil ei ole näha) (ekraanil taustaks Dimitra Milani maal, kasutatud autori loal) (foto J. Hellerma).

This slideshow requires JavaScript.

H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli õpilased ümarlauas – Joonas Hellerma (moderaator), Karl-Joosep Pihel, Gerta Raidma, Age Veeroos (juhendaja).

This slideshow requires JavaScript.

H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli õpilaste teosed – Gerta Raidma „self – destruction“ (2016) – vioolal Merike Heidelberg.

This slideshow requires JavaScript.

EMTA elektronmuusika stuudio tudengid ümarlauas – Joonas Hellermaa (moderaator), (ning Hans-Gunter Lock juhendaja, kaaskorraldaja), Malle Maltis (juhendaja, kaaskorraldaja), Eisi Mäeots (BA), Kaisa Jõhvik (MA).

This slideshow requires JavaScript.

EMTA elektronmuusika stuudio teosed – M. Maltise juhendatud Eisi Mäeotsa „Obruent“ (2016) – laiv-elektroonika E. Mäeots, viiulil Piret Pajusaar.

This slideshow requires JavaScript.

TLÜ BFMi BA helidisain – Elina Laiti „Frank ja Wendy“ Eesti Joonistusfilmi (2004) helindus (2016).

Olga Savkina (muusikaõpetaja magister (2016)) sõltumatud lühifilm SONYA.

Piltidel J. Hellerma (moderaator), O. Savkina ja E. Lait, ning O. Savkina filmi koreograaf Jaroslav Galitski, peaosatäitja (Sonja) Sofia Ketova, O. Savkina.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

TREFFPUNKT 2016 kava

Moderaator: Joonas Hellerma (ERR)

NHL Kevad 2016 KAVA mv, NHL Kevad 2016 KAVA color

TLÜ BFMi Digitaalse heliloomingu konkurss
17.30-18.15 muusika (koolinoorte võiduteoste esiettekanded 2016)
18.15-18.30 ümarlaud

TLÜ BFMi laivmuusika
18.30-18.45 ümarlaud
18.45-19.00 muusika (2016 esiettekanded) (juh. G. Lock)

H. Elleri nim. Tartu Muusikakool
19.00-19.15 ümarlaud
19.15-19.30 muusika (2016) (juh. A. Veeroos)

EMTA Elektronmuusika stuudio
19.30-20.00 ümarlaud
20.00-20.15 muusika (2014/2015) (juh. H.-G. Lock)
20.15-20.30 muusika (2016) (juh. M. Maltis)

TLÜ BFM audiovisuaalne looming
20.30-20.40 ümarlaud
20.40-20.50 Elina Laiti helindatud animafilm (juh. A. Ulvik)
20.50-21.00 Olga Savkina sõltumatud lühifilm (esilinastus)

Treffpunkt 2016 kontsert banner est.png

Noorte Heliloojate Labor Kevad 2016: TREFFPUNKT Sinilind

N 09.06.2016
Kohvik-kino „Sinilind“ (Müürivahe 50/Uus tänav 3, Tallinn)

NHL 2016 Treffpunkt Plakat est

TREFFPUNKT 2016
„Sädelevad teemandid“

Interdistsiplinaarne nüüdisloomingu sündmus, omavahel läbi põimunud ümarlaud ja audiovisuaalne kontsert noorte uudisloominguga. Algus 17.30 – lõpetamine orienteeruvalt kell 20. „Treffpunkti“ mõtte on pakkuda kohtumispaika ja vabas õhkkonnas suhtlemiskeskkonda kolmel kõrgema haridusasutuse õppuritel ja valitud koolide auhinnatud õpilastel koos publikuga.

NHL 2016 Treffpunkt banner est small.jpg

Saksakeelne sõna „Treffpunkt“ tähendab eesti keeles „kohtumispaika“ ja selle ajendiks on 20. sajandi ühe olulisema avangardmuusika helilooja ja tulevikumõtleja Karlheinz Stockhauseni (1928–2007) samanimeline (kuulub 1968. aasta tsüklisse „Aus den sieben Tagen“ – Seitsmest päevast) intuitiivse muusika ansambliteose pealkiri. Ümarlaua seekordseks teemaks on „Identiteet“ kõikidel võimalikel tasanditel: ootame mõtisklusi noorte (ja ka kogemustega tegijate) heliloojaks ja kunstiloojaks olemisest, võimalustest ja vajadustest; interpreedi ja kuulaja rollist; inimeseks olemisest praeguses ühiskonnas ja tulevikus; loovuse ja tehnoloogia rollist; interdistsiplinaarsusest jne jne … Tänapäeva noorte mõttemaailma, tundeid, esteetikat ja digitaalset tehnoloogiavaistu keskmesse seadev ühissündmuse eksperimentaalsus väljendub korraldajate idees esmakordselt sulandada ümarlauda kontserdiga nõnda, et pannakse vahelduma vestluste ja muusikaga plokid kohvik-kino „Sinilind“ vabamas (ümarlaudadega) õhkkonnas. Meie soov ongi seeläbi võimaldada kokku saada ja suhtlusesse asuda omavahel ja publikuga kolme Eesti haridusasutuse juures heli- ja audiovisuaalse loomingu õppuritel ning konkursil auhinnatud koolinoortel – seega luua otseses mõttes kohtumispaika ja ideede foorumit.

2013. aastal Tallinna Ülikoolis endise Kunstide Instituudi muusika osakonna (nüüdsest BFM) poolt KIMP festivali raames asutatud kontserdisari Noorte Heliloojate Labor (NHL) tutvustas esimesel kolmel aastal TLÜs heliloomingut ja helidisaini õppivate tudengite loomingut. 2014. aastal ja järgnevatel aastatel lisandus samal aastal endise muusika osakonna poolt asutatud Digitaalse heliloomingu konkursi võiduteoste esmatutvustamine laiemale publikule. 2015. aastal toimus NHLi kontsert kevadel koostöös Kumu kunstimuuseumiga Kumu muuseumiöö raames (ligi 3500 külastajale) ning samal aastal talvel leidis teine kontsert esmakordselt aset koos ümarlauaga (tuleviku muusika teemadel) noorte heliloojatega TLÜ BFMi SuperNova kinosaalis audiovisuaalse kontserdina „Põnevate kõlade maailm“, ning see kontsert toimus siis esmakordselt koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) kompositsiooni osakonna ja elektronmuusika stuudioga. 2016. aastal on koostöö uuesti laienenud, liitunud on nüüdsest Heino Elleri muusikakool ning interdistsiplinaarne ja institutsioonide vaheline nüüdismuusika sündmus toimub sel kevadel esmakordselt kohvik-kinos „Sinilind“ uuenenud eksperimentaalse kontseptsiooniga. See väljendub otseselt pealkirjas nimega TREFFPUNKT, millele võib lisanduda ka poeetiline või illustreeriv alapealkiri, käesoleval aastal on selleks „Sädelevad teemandid“, mis viitab otsapidi Digitaalse heliloomingu konkursi Grand Prix võitja Charlie Karnioli loomingule, teisalt aga sellele, et kõik tutvustatud teosed ongi lihvitud vääriskivid.

Kõlab EMTA kompositsiooniosakonna ja elektronmuusika stuudio ning Tartu H. Elleri muusikakooli (üli)õpilaste audio(visuaalne) (uudis)looming, TLÜ BFMi kursuse Muusikalise kompositsiooni alused uudislooming, TLÜ BFMi 3. Digitaalse heliloomingu konkursi võitjate looming, TLÜ BFMi kursuse Helidisain lühifilmihelindus ning TLÜ BFMi muusikaõpetaja magistrandi Olga Savkina lühifilm TLÜ BFMi muusika bakalaureuse lõpetaja ja „Eesti laulu“ 2016 poolfinalisti Joonas Alvre muusikaga.

Osa teostest on elektroakustiline, elektrooniline ja audiovisuaalne, osa muusikat esitatakse ka laivis erinevatel instrumentidel ja häälega.

Initsiaator ja peakorraldaja: Gerhard Lock (TLÜ BFMi helilooja ja õppejõud)
EMTA-poolsed korraldajad: Hans-Gunter Lock, Malle Maltis (heliloojad ja õppejõud)
Tartu H. Elleri muusikakooli poolne korraldaja: Age Veeroos (helilooja ja õppejõud)
Korraldajate assistent: Inge Jegorenkov (TLÜ BFMi helidisaini tudeng)
Ümarlaua moderaator: Joonas Hellerma (ERR kultuuriajakirjanik)
Eriline tänu: Marit Mõistlik-Tamm, Avo Ulvik, Tiina Selke, Vaike Kiik-Salupere (TLÜ BFMi õppejõud), Priit Pajusaar (helilooja ja Digitaalse heliloomingu konkursi žürii esimees), Kersten Kõrge (kohvik-kino Sinilind), Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM)

Kontserti toetab EV Kultuurkapital

https://noorteheliloojatelabor.wordpress.com/
https://tludigikonkurss.wordpress.com/2016/04/22/3-digitaalse-heliloomingu-konkursi-voitjad/

Kontserdi publikuna ootame noorte heliloojate kõrvale eelkõige nüüdismuusikast ja nüüdiskunstist huvitatud noori ja professionaalseid tegijaid, aga ka laiema silmaringiga kultuuritarbijaid eri taustaga, ning samuti kohviku „Sinilind“ publikut, kellel on uudishimu noorte avangardse mõttemaailma ja loomingu vastu.

NHL 2016 Treffpunkt Plakat est.jpg