KKK

Korduma kippuvad küsimused

Enne, kui saadad oma küsimuse marit.moistlik-tamm@tlu.ee, tutvu allpool olevate küsimuste-vastustega.

 1. Kas teose maksimaalne pikkus võib olla üle 3 minuti?
  Jah, konkursile esitatava teose pikkus peab jääma vahemikku 3-4 minutit.
 2. Kas konkursile võib saata ka teose, mis on mõni sekund pikem kui neli minutit (pikkus 4:02) või lühem kui 3 minutit (pikkus 2:57)?
  Jah, loo pikkus peab jääma 3-4 minuti vahemikku, kui 2-3 sekundit pikem/lühem lugu on samuti aksepteeritav.
 3. Kas üks autor tohib konkursile ka mitu tööd esitada?
  Jah, üks autor võib konkursile esitada ka mitu tööd. Iga töö registreerida eraldi.
 4. Kas see lugu, mis konkursile esitatakse, peab olema ainulaadne selle konkursi jaoks?
  Ei, lugu võib esitada ka teistele konkursile.
 5. Kas autor võib oma loomingu salvestamiseks kaasata ka teisi pillimängijaid, kes esitavad autori loodud partiid?
  Jah, on lubatud teiste pillimängijate kaasamine oma loo salvestamisse.
 6. Kas konkursil võivad osaleda ka kutseharidust omandavad noored, kes mahuvad antud vanuserühma?
  Jah, antud konkurss lähtub eelkõige kahest vanuserühmast, mitte hariduse vormist. Kutseharidust omandavad noored on väga oodatud!
 7. Kas lugu tohib olla täielikult tehtud arvutis koos digitaalsete helidega?
  Jah, konkursile esitatav lugu võib koosneda ainult arvuti poolt sünteesitud helidest.
 8. Kas arvuti väline helikaart kuulub nõutud salvesttusseadmete hulka?
  Jah, salvestamine välise helikaardi abil sobib konkursi tingimustega.
 9. Kas elektroonset omaloomingut (st ilma luupide jm) tohib ka saata?
  Jah, see on konkursile väga oodatud.
 10. Kui tohib partiid eraldi salvestada ja hiljem arvutis kokku miksida?
  Jah, võib salvestada partiid eraldi ja hiljem arvutis kokku miksida.
 11. Kas see instrumentaalmuusika, mille peale vokaali salvestatakse, peab olema autori loodud?
  Jah, konkursile esitatav lugu peab olema autori enda loodud v.a teiste poolt loodud luupide kasutamine loo elementidena. St teiste autorite poolt loodud instrumentaalset tausta pole lubatud kasutada.
 12. Kas sõnad võivad inglise keeles olla?
  Jah, võivad olla. Palun lisada sõnad kirjalikult regsitreerimisvormi.
 13. Mis on luup?
  Mõiste luup (inglise keeles (music) loop) all mõeldakse lühikest (tavaliselt 1-4 takti pikk) muusikalist elementi, mida saab panna end kordama (nt trummipartiis); võimaldab luua loole ostinato.
 14. Kas konkursile võib saata teose, mis on loodud varem (nt 2 kuud tagasi)?
  Jah, teos võib olla valminud varem.
 15. Kas ma võin remixi esitada konkurssile?
  Ei, konkursile ei või esitada remixe.