6. Digitaalse heliloomingu konkurss 2019

bfm-kaksiklogo-01.jpg

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut kuulutab välja:

6. Digitaalse heliloomingu konkurss 2019 koolinoortele

https://tludigikonkurss.wordpress.com
https://www.facebook.com/events/2101472223307969/
Digikonkurss-2019-nupp-EE.jpg

Tingimused

Kategooriad:

A – elektrooniline tantsumuusika (selge pulsi/rütmiga)
B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika (muusikalised ja rütmilised efektid, helitekstuurid)
C – etteantud liikuva pildi helindamine (muusika ja heliefektid)

Vanusegrupid:

Koolinoored 11–15 ja 16–19

Helitööde maksimaalne pikkus on 3 minutit

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 01.05.2019

Muusika peab olema loodud arvuti abil kasutades sämpleid, rütmilisi ja muusikalisi luupe, virtuaalseid instrumente ja heliefekte. Liikuva pildi (video) heliriba peab sisaldama sünkroonhelisid ja muusikat ja olema stereoformaadis. Soovitatav on efektiprotsessorite (reverb, delay) kasutamine.

Autor võib kasutada kolmandate isikute poolt eelsalvestatud materjali, kuid teose meloodia (vokaal) või teema (instrumentaal) peab olema originaallooming. Autoriõigustest kinnipidamise eest vastutab konkursitöö esitaja.

Iga autor saab osaleda kahes kategoorias:
A – elektrooniline tantsumuusika või
B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika ja
C – etteantud liikuva pildi helindamine.

Helindatud video peab olema esitatud formaadis mida saab vaadata ja kuulata VLC meediapleieriga.

Videoklippi saab vaadata ja alla laadida netiaadressilt:
http://tinyurl.com/Digikonkurss-2019-video

Konkursile registreerimine toimub veebipõhiselt:
http://tinyurl.com/Digikonkurss-2019

Konkursile esitatav teos palume teha lingi kaudu allalaaditavaks ja lisada see link registreerimisvormi selleks ette nähtud lahtrisse. Faili nimetus koostada järgmiselt: autori perekonnanimi_kategooria (A, B või C)_loo pealkiri (näidis: Kask_A_Tantsi-tantsi-keeruta). Nõuetele mittevastava failinimega konkursitööd on žüriil õigus tagasi lükata.

Žürii:

Avo Ulvik (helidisaini ja multimeedia lektor, muusik) (žürii esimees)
Gerhard Lock (muusikateaduse lektor, helilooja)
dr. Tiina Selke (muusikaõpetuse metoodika professor, konkursi initsiaator)
dr. Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor)
Ehar Kala (noor digihelilooja, Tartu Tamme Kool, 2014, 2016 ja 2017 konkursi esikohtade ja grand prix laureaat)
Artur Reidla (noor digihelilooja, Tallinna Nõmme Gümnaasium, 2015, 2016, 2017 konkursi esikohtade laureaat)
Kätlin Palmsalu (IKUMUMU 2. kursuse muusika üliõpilane)
Ebe-Liis Kopp (IKUMUMU 2. kursuse muusika üliõpilane)

Žürii otsus on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.

Auhinnaliste kohtade autorite (või nende esindajatega) sõlmitakse leping, mis reguleerib auhinnatud teose esitamisõiguste ja reklaamiga seotud asjaolusid.

Auhindamine: 22.05.2019
Riho Pätsi Keskuse seminar ja 6. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine
Tallinna Ülikooli BFM, Terra maja T-314

Küsimusi? avo.ulvik@tlu.ee