4. Digitaalse heliloomingu konkurss 2017

bfm-kaksiklogo-01

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut kuulutab välja: 4. Digitaalse heliloomingu konkurss 2017

https://tludigikonkurss.wordpress.com

Esimest korda audiovisuaalne kategooria!

video-katkend

Tingimused

Kategooriad:

A – elektrooniline tantsumuusika
B – ambient/eksperimentaalne muusika (muusikalised ja rütmilised efektid, helitekstuurid)
C – etteantud videoklipi helindamine – muusika ja heliefektid

Vanusegrupid:

Koolinoored 11–15 ja 16–19

Helitööde maksimaalne pikkus on 3 minutit

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 10.04.2017

Muusika peab olema loodud arvuti abil kasutades sämpleid, rütmilisi ja muusikalisi luupe, virtuaalseid instrumente ja heliefekte. Autor võib kasutada kolmandate isikute poolt eelsalvestatud materjali, kuid teose meloodia (vokaal) või teema (instrumentaal) peab olema originaallooming. Autoriõigustest kinnipidamise eest vastutab konkursitöö esitaja.

Iga autor saab osaleda kahes kategoorias:
A – elektrooniline tantsumuusika või B – ambient /eksperimentaalne muusika ja
C – videoklipi helindamine.

Helindatud video peab olema esitatud formaadis mida saab vaadata ja kuulata VLC meediapleieriga.

Videoklippi saab vaadata ja alla laadida netiaadressilt:
https://tinyurl.com/BFM-Digikonkurss-video
Videoklipi kunstnik: Martin Mikson, juhendaja: Riho Unt, monteerija: Mikk Rand
1986, valminud koostöös EKA stsenograafia kateedri ja Nukufilm OÜ vahel.
Konkursile registreerimine toimub veebipõhiselt.
https://tinyurl.com/BFM-Digikonkurss-2017

Konkursile esitatav teos palume teha lingi kaudu allalaaditavaks ja lisada see link registreerimisvormi selleks ette nähtud lahtrisse. Faili nimetus koostada järgmiselt: autori perekonnanimi_kategooria (A, B või C)_loo pealkiri (näidis: Kask_A_Tantsi-tantsi-keeruta). Nõuetele mittevastava failinimega konkursitööd on žüriil õigus tagasi lükata.

Žürii:
helilooja Priit Pajusaar (žürii esimees)
dr. Tiina Selke (muusikaõpetuse metoodika professor, konkursi initsiaator)
dr. Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor)
Gerhard Lock (muusikateaduse lektor, helilooja)
Avo Ulvik (helidisaini ja multimeedia lektor, muusik)

Žürii otsus on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.

Auhinnaliste kohtade autorite (või nende esindajatega) sõlmitakse leping, mis reguleerib auhinnatud teose esitamisõiguste ja reklaamiga seotud asjaolusid.

Auhindamine: 27.04.2017 TLÜ BFMi rahvusvahelisel Õpetajakoolituse seminaril

Konkursi sponsor:

Stanford-Music-logo.jpg

Facebooki sündmus

kuldhelid-sv-katkend-4