UUS: 7. Digitaalse heliloomingu konkursi 2020 võitjad

UUS: Auhindamise video (YT 36 min)

Vanuserühm 11–15
A
I koht
Aleksei Voltšihhin (Tallinna Õismäe Vene Lütseum)
Nice

B
I koht
Joonatan Jakobson (Laagri Kool)
Mayhem

Vanuserühm 16–23
A
I koht
Pavel Mayorov (Tallinna Polütehnikum)
Slashtaq feat. Kalu – Neverland (Eestpavel Remix)

II koht
Sten-Markus Andresson (Rocca al Mare Kool)
Mikskäivadinimesedaeglaseltkesetteed

Diplom
Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu kool)
Frame of Mind

B
I koht
Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu kool)
Please relax, try to stay calm

II koht
Ergo Haavasalu (Keila Kool)
The Last Mechanical Clock

Diplom
Karel Rebane (Tallinna Mustamäe Gümnaasium)
Ahnus

C
I koht
Karel Rebane
Kuidas elada
A – elektrooniline tantsumuusika
B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika
C – selge sõnumiga lühike performatiivne ja multimediaalne teos

 

UUS: 7. Digitaalse heliloomingu konkursi 2020 nominendid ja auhindamine

7. Digitaalse heliloomingu konkurss 2020

Nominendid 2020

Sten-Markus Andresson (Rocca al Mare Kool)
Ergo Haavasalu (Keila Kool)
Joonatan Jakobson (Laagri Kool)
Pavel Mayorov (Tallinna Polütehnikum)
Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu kool)
Karel Rebane (Tallinna Mustamäe Gümnaasium)
Aleksei Voltšihhin (Tallinna Õismäe Vene Lütseum)

Auhindamine
7. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine toimub ZOOM videosilla vahendusel 13. mail 2020 kell 16
Meeting ID: 912 8669 0823
Password: 068288

UUS: Auhindamise video (YT 36 min)

16.00 BFMi direktori Katrin Saksa tervitus ja avamine Zoomis
16.05 Konkursi initsiaatori Tiina Selke konkursi ajaloost, žürii tutvustus, auhindade tutvustamine, auhindade ja diplomide kättesaamise korraldusest
16.10 IKUMUMU vilistlase (2019) ja žüriiliikme (2020) Frants Tikerpuu live esinemine
16.15 Vanuserühma 11–15 nominentide A- ja B-kategooria auhindamine
16.25 Vaike Kiik-Salupere tutvustab IKUMUMU õppekava ja õppimisvõimalusi
16.30 Frants Tikerpuu etteaste
16.35 Vanuserühma 16–23 nominentide A- ja B-kategooria auhindamine
16.50 Vanuserühma 16–23 C-kategooria video vaatamine

 

 

UUS: 7. Digitaalse heliloomingu konkurss 2020 koolinoortele ja üliõpilastele

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut kuulutab välja:

7. Digitaalse heliloomingu konkurss 2020 koolinoortele ja üliõpilastele

https://tludigikonkurss.wordpress.com


Digikonkurss-2020-nupp_EE_logo.jpg

Tingimused

Kategooriad:

A – elektrooniline tantsumuusika [1]: selge pulsi/rütmiga
B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika [1]: muusikalised ja rütmilised efektid, helitekstuurid
C – selge sõnumiga lühike performatiivne ja multimediaalne teos: peab koosnema ise loodud [2] videost, helist, sõnadest ja see peab sisaldama elava ettekande komponente [3] (nimetatud ka tegevuskunstiks ehk performance’i kunstiks).

[1] Muusika peab olema loodud arvuti abil kasutades sämpleid, rütmilisi ja muusikalisi luupe, virtuaalseid instrumente ja heliefekte. Liikuva pildi (video) heliriba peab sisaldama sünkroonhelisid ja muusikat ja olema stereoformaadis. Soovitatav on efektiprotsessorite (reverb, delay) kasutamine. Autor võib kasutada kolmandate isikute poolt eelsalvestatud materjali, kuid teose meloodia (vokaal) või teema (instrumentaal) peab olema originaallooming.

[2] Võib kasutada ka vabavaralisi sämpleid koos viitega litsentsile, allikale ja autori(te)le.

[3] Nt enda laulmist, pillimängu, (lavalist) kõnet ja/või (lavalist) liikumist (tantsu). Võib lisada ka kaasesitajaid või esitada rühmaloomet. Teost tuleb esitada dokumenteeriva video kujul, mis võimaldab žüriil aru saada teosest kui tervikust: a) ühe piisavalt ülevaatliku staatilise üldplaanikaamera või mitme kokku lõigatud detailsalvestusena; b) dokumentatsioonivideo stiilis, mis lisaks teosele endale võib sisaldada ka lisainformatsiooni teose loomise kohta. Nomineeritud osaleja, kes jõuab auhindamisele, saab oma teost esitada ka elavas ettekandes. Selleks võetakse nominentidega eraldi ühendust.

NB! Autoriõigustest kinnipidamise eest vastutab konkursitöö esitaja.

Vanusegrupid:

11–15 ja 16–23

Tööde maksimaalne pikkus on 3 minutit

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 01.04.2020

Iga autor saab osaleda kahes kategoorias, mõlemas maksimaalselt kahe teosega:
A – elektrooniline tantsumuusika või
B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika ja
C – selge sõnumiga lühike performatiivne ja multimediaalne tervikteos

Video ja heli peab olema esitatud formaadis, mida saab vaadata ja kuulata VLC meediapleieriga.

Konkursile registreerimine toimub veebipõhiselt:
https://tinyurl.com/Digikonkurss-2020

Konkursile esitatav teos ja/või performatiivse teose juurde kuuluvad meediakomponendid palume teha lingi kaudu allalaaditavaks ja lisada see link registreerimisvormi selleks ette nähtud lahtrisse. Faili nimetus koostada järgmiselt: autori perekonnanimi_kategooria (A, B või C)_loo pealkiri (näidis: Kask_A_Tantsi-tantsi-keeruta). Nõuetele mittevastava failinimega konkursitööd on žüriil õigus tagasi lükata.

Žürii:

Avo Ulvik (muusika, helidisaini ja multimeedia lektor, muusik)
Gerhard Lock (muusikateaduse ja multimeedia lektor, helilooja)
dr. Tiina Selke (muusikaõpetuse metoodika professor, konkursi initsiaator)
dr. Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor)
Frants Tikerpuu (IKUMUMU vilistlane 2019)

Žürii otsus on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.

Auhinnaliste kohtade autorite (või nende esindajatega) sõlmitakse leping, mis reguleerib auhinnatud teose esitamisõiguste ja reklaamiga seotud asjaolusid.

Auhindamine: NN

Küsimusi? avo.ulvik@tlu.ee

This slideshow requires JavaScript.

6. Digitaalse heliloomingu konkursi 2019 võitjad

This slideshow requires JavaScript.

Auhindamise pildid: Tõnu Talpsep (BFM)

Grand Prix

16–19 Jaan Kask (Kuressaare Gymnasium) – FF
Autor kirjutab: Kui arvuti taha istusin ning selle teose kirjutamisega alustasin oli peamiseks eesmärgiks viia kokku kaks täesti erinevat soundi, mis väga ei käi kokku, jättes samal ajal laulu juurde värskust.

11–15 elektrooniline tantsumuusika

I Joonatan Jakobson (Laagri Kool) – Uurali kaja
Autor kirjutab: Teos on inspireeritud soome-ugri rahvaste loodusest, mis räägib külmadest tundrametsadest ja rahvastest, kes seal elavad. Lugu annab edasi nii käredat talve kui ka ärkavat kevadet. Proovisin siduda rahvamuusikat looduse häältega. Kasutasin selles loos ka palju analoogsüntesaatorit, millega lõin omapärase helivärvi.

II William Undrits (Jakob Westholmi Gümnaasium) – Purity

16–19 elektrooniline tantsumuusika

I Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu kool) – Analog

II Alar Kotkas (Tartu Tamme Gümnaasium) – Invicta
Autor kirjutab: Eesmärk oli luua midagi, mis väljendab mind muusikaliselt ja annab edasi minu helidisainialaseid oskusi. Pakkuda kuulajale kompleksset, kuid nauditavat kogemust. Lool puudub niiöelda „story“, istusin arvuti taha ja tegin seda, mis pähe tuli. Üks eesmärk, mille endale seadsin, oli sünteesida kõik bassid ja meloodia komponendid ise, mis tuli mul suhteliselt hästi välja. Oli ka eesmärk õppida uusi tehnikaid helidisaini kohta. Näiteks leidsin uue vokodeerimistriki, kus modulaatoriks on tavaline siinuslaine ning kasutasin seda päris mitmes kohas.

III Teet Simson (Gustav Adolfi Gümnaasium) – Lime tree

16–19 ambient/helimaastikud/eksperimentaalne muusika

I Karel Rebane (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) – Kadunud
Autor kirjutab: keegi on kaugel tulevikus kadunud.

II Teet Simson (Gustav Adolfi Gümnaasium) – I.L.U
Autor kirjutab: Meloodiline kitarr koos synthwave`iliku nostalgilise taustaga.

III Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu kool) – Nothing

Ergutusauhinnad

11–15 Jekaterina Lazonen (Sillamäe Muusikakool) – Aquaman’s Underwater World

16–19 Ramses Normak (Pirita Majandusgümnaasium) – Maa
Huvitava taustakirjelduse eest.

Heliloojate saatelaused on avaldatud autorite loal.

6. Digitaalse heliloomingu konkursi 2019 nominendid ja auhindamine

Konkursi nominendid

Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu kool)
Alar Kotkas (Tartu Tamme Gümnaasium)
Jaan Kask (Kuressaare Gümnaasium)
Jekaterina Lazonen (Sillamäe Muusikakool)
Joonatan Jakobson (Laagri Kool)
Ramses Normak (Pirita Majandusgümnaasium)
William Undrits (Jakob Westholmi Gümnaasium)
Teet Simson (Gustav Adolfi Gümnaasium)
Karel Rebane (Tallinna Mustamäe Gümnaasium)

TLÜ BFM Riho Pätsi Keskuse seminar ja koolinoortele suunatud 6. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine / TLU BFM Riho Päts Center seminar and school children 6th Digital composition contest  award ceremony
K 22.05.2019 Terra maja / building T-314
Kell 13.00–14.15 ettekanded / papers and presentations
Kell 15.45–15.45 ettekanded / papers and presentations
16.00–16.15 Digikonkursi auhindamise avamine, IKUMUMU üliõpilaste vokaalansambli esinemine / Opening of the digital contest award ceremony, IKUMUMU students vocal ensemble
Kell 16.15–17.00 Digikonkursi auhindamine ja auhinnatud tööde esitlus / Award ceremony with the winners and winner pieces

 

6. Digitaalse heliloomingu konkurss 2019

bfm-kaksiklogo-01.jpg

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut kuulutab välja:

6. Digitaalse heliloomingu konkurss 2019 koolinoortele

https://tludigikonkurss.wordpress.com
https://www.facebook.com/events/2101472223307969/
Digikonkurss-2019-nupp-EE.jpg

Tingimused

Kategooriad:

A – elektrooniline tantsumuusika (selge pulsi/rütmiga)
B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika (muusikalised ja rütmilised efektid, helitekstuurid)
C – etteantud liikuva pildi helindamine (muusika ja heliefektid)

Vanusegrupid:

Koolinoored 11–15 ja 16–19

Helitööde maksimaalne pikkus on 3 minutit

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 01.05.2019

Muusika peab olema loodud arvuti abil kasutades sämpleid, rütmilisi ja muusikalisi luupe, virtuaalseid instrumente ja heliefekte. Liikuva pildi (video) heliriba peab sisaldama sünkroonhelisid ja muusikat ja olema stereoformaadis. Soovitatav on efektiprotsessorite (reverb, delay) kasutamine.

Autor võib kasutada kolmandate isikute poolt eelsalvestatud materjali, kuid teose meloodia (vokaal) või teema (instrumentaal) peab olema originaallooming. Autoriõigustest kinnipidamise eest vastutab konkursitöö esitaja.

Iga autor saab osaleda kahes kategoorias:
A – elektrooniline tantsumuusika või
B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika ja
C – etteantud liikuva pildi helindamine.

Helindatud video peab olema esitatud formaadis mida saab vaadata ja kuulata VLC meediapleieriga.

Videoklippi saab vaadata ja alla laadida netiaadressilt:
http://tinyurl.com/Digikonkurss-2019-video

Konkursile registreerimine toimub veebipõhiselt:
http://tinyurl.com/Digikonkurss-2019

Konkursile esitatav teos palume teha lingi kaudu allalaaditavaks ja lisada see link registreerimisvormi selleks ette nähtud lahtrisse. Faili nimetus koostada järgmiselt: autori perekonnanimi_kategooria (A, B või C)_loo pealkiri (näidis: Kask_A_Tantsi-tantsi-keeruta). Nõuetele mittevastava failinimega konkursitööd on žüriil õigus tagasi lükata.

Žürii:

Avo Ulvik (helidisaini ja multimeedia lektor, muusik) (žürii esimees)
Gerhard Lock (muusikateaduse lektor, helilooja)
dr. Tiina Selke (muusikaõpetuse metoodika professor, konkursi initsiaator)
dr. Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor)
Ehar Kala (noor digihelilooja, Tartu Tamme Kool, 2014, 2016 ja 2017 konkursi esikohtade ja grand prix laureaat)
Artur Reidla (noor digihelilooja, Tallinna Nõmme Gümnaasium, 2015, 2016, 2017 konkursi esikohtade laureaat)
Kätlin Palmsalu (IKUMUMU 2. kursuse muusika üliõpilane)
Ebe-Liis Kopp (IKUMUMU 2. kursuse muusika üliõpilane)

Žürii otsus on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.

Auhinnaliste kohtade autorite (või nende esindajatega) sõlmitakse leping, mis reguleerib auhinnatud teose esitamisõiguste ja reklaamiga seotud asjaolusid.

Auhindamine: 22.05.2019
Riho Pätsi Keskuse seminar ja 6. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine
Tallinna Ülikooli BFM, Terra maja T-314

Küsimusi? avo.ulvik@tlu.ee

5. Digitaalse heliloomingu konkurss 2018 – võitjad!

GRAND PRIX Richard Rasmus Raam “Polarity”

11–15 vanuserühm
Elektrooniline tantsumuusika:
I koht Richard Rasmus Raam “Redux”
II koht Jekaterina Lazonen “Guitar Star”
III koht Joonatan Jakobson “Vabale Eestile” + äramärkimine puhkpillide kasutamise eest

Ambient/eksperimentaalne muusika:
I koht Karel Rebane “Raske on siin hingata”

Etteantud videoklipi helindamine:
I koht Joonas Talvik “Hambad elu alus – vahel mitte”

16–19 vanuserühm
Elektrooniline tantsumuusika:
I koht Karol Kaldam “Let’s go w/ Trina Deuhart”
II koht Jaan Kask “Mars”
III koht Teet Simson “Better be there”

Ambient/eksperimentaalne muusika:
I koht Ramses Normak “Kosmiline Aberratsioon”

Etteantud videoklipi helindamine:
I koht Maiko Toimet “Best Before 1945”

Täname konkursi sponsoreid ja kontserdi toetajat IS Music ja TLÜ BFM.

Vaata rohkem pilte kontserdist SIIN.

 

This slideshow requires JavaScript.

Piltidel korraldajad ja žüriiliikmed Marit Mõistlik-Tamm (PhD) ja Tiina Selke (PhD, konkursi initsiaator) auhindade üleandmisel koos Grand Prix võitjaga Richard Rasmus Raamiga. Piltide autor kaaskorraldaja ja žürii liige Gerhard Lock. Auhinnatseremoonial mängis auhinnatud teoste katkendeid ja videosid kaaskorraldaja ja žüriiliige Avo Ulvik.

 

5. Digitaalse heliloomingu konkurss 2018 – nominendid

11–15 vanuserühm:

Jekaterina Lazonen (Sillamäe Muusikakool)
Richard Rasmus Raam (Tartu Herbert Masingu Kool)
Joonas Talvik (Tarvastu Gümnaasium)
Karel Rebane (Laagri Kool)
Joonatan Jakobson (Laagri Kool)

16–19 vanuserühm:

Maiko Toimet (Pärnu-Jaagupi Põhikool)
Teet Simson (Gustav Adolfi Gümnaasium)
Karol Kaldam (Kose Gümnaasium)
Jaan Kask (Kuressaare Gümnaasium)
Ramses Normak (Pirita Majandusgümnaasium)

Digikonkursi auhindamine toimub 27. aprillil 2018 Tallinna Ülikooli aulas T-324 (Terra maja Narva mnt 25, 10120 Tallinn)

Uksed avatakse kell 17.45
5. Digitaalse heliloomingu konkursi auhindamine kell 18.00
Jooksev info: tludigikonkurss.wordpress.com

puhk-digi-teleslaid.jpg

5. Digitaalse heliloomingu konkurss 2018

bfm-kaksiklogo-01.jpg

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut kuulutab välja:

5. Digitaalse heliloomingu konkurss 2018

Tallinna Ülikooli Puhkpilliorkestri 70 juubeli puhul eripreemia puhkpillide väljapaistvale kasutamisele teoses.

https://tludigikonkurss.wordpress.com

Digikonkurss-2018-logo-EE

Tingimused

Kategooriad:

A – elektrooniline tantsumuusika (selge pulsi/rütmiga)
B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika (muusikalised ja rütmilised efektid, helitekstuurid)
C – etteantud liikuva pildi helindamine (muusika ja heliefektid)

Vanusegrupid:

Koolinoored 11–15 ja 16–19

Helitööde maksimaalne pikkus on 3 minutit

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 02.04.2018

Muusika peab olema loodud arvuti abil kasutades sämpleid, rütmilisi ja muusikalisi luupe, virtuaalseid instrumente ja heliefekte. Autor võib kasutada kolmandate isikute poolt eelsalvestatud materjali, kuid teose meloodia (vokaal) või teema (instrumentaal) peab olema originaallooming. Autoriõigustest kinnipidamise eest vastutab konkursitöö esitaja.

Iga autor saab osaleda kahes kategoorias:
A – elektrooniline tantsumuusika või B – ambient/helimaastikud või eksperimentaalne muusika ja
C – etteantud liikuva pildi helindamine.

Helindatud video peab olema esitatud formaadis mida saab vaadata ja kuulata VLC meediapleieriga.

Videoklippi saab vaadata ja alla laadida netiaadressilt:

https://tinyurl.com/BFM-Digikonkurss-2018-video

Konkursile registreerimine toimub veebipõhiselt:
https://tinyurl.com/BFM-Digikonkurss-2018

Konkursile esitatav teos palume teha lingi kaudu allalaaditavaks ja lisada see link registreerimisvormi selleks ette nähtud lahtrisse. Faili nimetus koostada järgmiselt: autori perekonnanimi_kategooria (A, B või C)_loo pealkiri (näidis: Kask_A_Tantsi-tantsi-keeruta). Nõuetele mittevastava failinimega konkursitööd on žüriil õigus tagasi lükata.

Žürii:

helilooja Priit Pajusaar (žürii esimees)

dr. Tiina Selke (muusikaõpetuse metoodika professor, konkursi initsiaator)
dr. Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor)
Gerhard Lock (muusikateaduse lektor, helilooja)
Avo Ulvik (helidisaini ja multimeedia lektor, muusik)
Ehar Kala (noor digihelilooja, Tartu Tamme Kool, 2014, 2016 ja 2017 konkursi esikohtade ja grand prix laureaat)

Žürii otsus on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.

Auhinnaliste kohtade autorite (või nende esindajatega) sõlmitakse leping, mis reguleerib auhinnatud teose esitamisõiguste ja reklaamiga seotud asjaolusid.

Auhindamine: UUS 27.04.2018

Tallinna Ülikooli Puhkpilliorkestri 70 juubelikontserdil Tallinna Ülikooli aulas kell 18.

Küsimusi? marit.moistlik-tamm@tlu.ee

TLÜ BFMi 4. Digitaalse heliloomingu konkursi võitjad!

27. aprillil 2017. a. selgusid TLÜ BFMi 4. Digitaalse heliloomingu konkursi võitjad. Neid kuulutati välja nagu igal aastal TLÜ BFMi Õpetajakoolituse seminari lõpetuseks. Konkursile laekus sel aastal arvukalt teoseid (vaatamata muudetud tingimustele, et igalt autorilt kvalifitseerus vaid 2 teost) – üle 40 kahes vanuserühmas ja kolmes kategoorias: elektrooniline tantsumuusika, saundträkk/eksperimentaalmuusika ning esmakordselt ka audiovisuaalne kategooria. Kõige suurem oli konkurents taaskord vanema vanuserühma tantsumuusika kategoorias: 15 lugu 12lt autorilt. Grand Prix võitis konkursil juba mitmel korral (sh 2014 ja 2016 I koht nooremas kategoorias) edukalt osalenud andekas noor helilooja Ehar Kala.

Digikonkurss-2017-nupp-EE.jpg

2014. aastal asutatud konkurss koolinoortele on esimene ja oma suunitluses ainulaadne Eestis. Konkursi initsiaator on prof. dr. Tiina Selke ja žürii esimees Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud helilooja Priit Pajusaar. Žüriiliikmeks ja korraldajateks olid nagu eelmistelgi aastatel helidisaini ja multimeedia lektor ja muusika Avo Ulvik, muusika lektor dr. Marit Mõistlik-Tamm ning muusikateadlane ja helilooja Gerhard Lock. Žürii ja korraldajad õnnitlevad võitjaid! Teoseid saab kuulata ja vaadata uudise lõpus.

Digikonkurss-2017-Grand-Prix-Ehar-Kala-T-Selke-M-M-Tamm-cut.jpg

Pildil Grand Prix võitja Ehar Kala, keda õnnitleb Tiina Selke, taustal Marit Mõistlik-Tamm (pildi autor Gerhard Lock).

GRAND PRIX
Ehar Kala (16–19 vanuserühm) “On the verge” ja “Samurai’s last sunset” (Tartu Tamme Kool)

“On the verge” – Äärmuslik, motiveeriv, jõustav looming. (Ehar Kala)

“Samurai’s last sunset” – Surmavalt haavatud samurai jõuab ookeani kaldale. Loojangukumas meri tuletab talle meelde ta elu – lahinguid, aga ka õrna ja head, mis elus olnud. Õrn ja hea jääb lahkuva hinge jaoks peale. (Ehar Kala)

11–15 vanuserühm:
Elektrooniline tantsumuusika
I koht – Joonatan Jakobson “Water drums” (Laagri Kool)
II koht – Arthur Bergvald “Fire” (Keila Kool)
III koht – Joosep Saul “Floating higher” (Otepää Gümnaasium)

Ambient/eksperimentaalne muusika
I koht – Richard Rasmus Raam “Healthcare” (Tartu Herbert Masingu Kool)
II koht Ramses Normak “Why am I doing this” (Pirita Majandusgümnaasium)

Etteantud videoklipi helindamine
III koht Georg Sebastian Järvet “29. august 1986” (Gustav Adolfi Gümnaasium)

16–19 vanuserühm:
Elektrooniline tantsumuusika
I koht – Kain-Theodor Merilai “Fantasy” (Jõhvi Gümnaasium)
II koht – Riivo Pikson “Hiraeth” (Põltsamaa Ühisgümnaasium)
III koht – Artur Reidla “Shatter” (Tallinna Nõmme Gümnaasium)

Ambient/eksperimentaalne muusika
I koht – Karl Madis Sutter “Fisher” (Tallinna Ühisgümnaasium)
II koht – Johannes Veike “Reincarnation” (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
III koht – Kevin Marks “Unenägude peletaja” (Võru Gümnaasium)

Etteantud videoklipi helindamine
II koht – Karl Madis Sutter “Videoklipi helindamine” (Tallinna Ühisgümnaasium)

Palju õnne!

Järelkuulatavad on ainult teosed autori loal.